„ Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.“

Właściwość

Właściwość obejmuje wszystkie ulice i osiedla znajdujące się w granicach administracyjnych Krakowa-Nowej Huty oraz następujące gminy:

Igołomia-Wawrzeńczyce,
Koszyce,
Koniusza,
Kocmyrzów-Luborzyca,
Nowe Brzesko,
Pałecznica,

Więcej »

Kontakt

Z kancelarią można skontaktować się telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, jak i za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza.

Formularz kontaktowy »


Inspektorem ochrony danych jest Roman Kwiecień, e-mail: iod.krakow.033@komornik.pl