Obwieszczenia o wszystkich aktualnych licytacjach znajdują się na stronie www.dawro.pl.