Właściwość obejmuje wszystkie ulice i osiedla znajdujące się w granicach administracyjnych Krakowa-Nowej Huty oraz następujące gminy:

  • Igołomia-Wawrzeńczyce,
  • Koszyce,
  • Koniusza,
  • Kocmyrzów-Luborzyca,
  • Nowe Brzesko,
  • Pałecznica,
  • Proszowice,
  • Radziemice.